Motel Detroit 2

Odysseus

De Telegraaf 20-12-2007
Het cement van onze cultuur

door ESTHER KLEUVER

Vader, oorlogsmachine, mooiprater, leugenaar, valse tong,
bemiddelaar, diplomaat, moordenaar, dief, veroveraar, vreemdeling en
drenkeling. Odysseus verenigt al deze elementen in zich. Voor de een
is hij een held, voor de ander een monster. Acteur Hugo Maerten, die
de komende maanden de titelrol speelt in de theatermarathon
'Odysseus' bij Toneelgroep De Appel, weet in ieder geval een ding
zeker: ,,Als hij nu zou leven, zou hij hier in Den Haag bij het
Internationaal Gerechtshof verantwoording moeten afleggen voor zijn
daden."

Want Odysseus is geen lieverdje. Wanneer hij na de Trojaanse Oorlog
beweert dat de mens best zonder goden kan, haalt hij zich ook nog de
woede van Poseidon op zijn hals. De heerser over de zee belooft de
krijgsheer dat zijn thuisreis niet zonder problemen zal verlopen.
Uiteindelijk kost het Odysseus tien jaar om terug te keren naar zijn
vrouw en zoon. Vlak voor zijn thuiskomst, strandt hij bij de Faiaken,
waar hij uitgebreid over zijn vele omzwervingen vertelt.

Thuisloosheid

,,De Odyssee is als het cement van onze cultuur. Al die verhalen
vormen onze habitat, vertellen iets over de manier waarop we de
wereld zien en begrijpen", legt Hugo Maerten het belang ervan uit.
,,Het is een ode aan het leven, vanuit het ongerijmde bijna. Hoewel
dood, vernieling, haat, thuisloosheid en wille-keur overheersen, komt
Odysseus uiteindelijk toch thuis. Zo is ook het leven. Wat je
tegenslag ook is, je moet gewoon blijven doorademen. Natuurlijk
staat dit verhaal ook voor de rite van volwassenwording, maar
iedereen moet er zijn eigen waarheid uit halen. Ik refereer graag aan
Hugo Claus. Die zei ooit: 'Ik schrijf zinnen zo mooi mogelijk op, wat
mensen lezen, weet ik niet.' Dat is grotendeels waar. Je kunt van
alles uitstrooien, maar wat er uiteindelijk ontkiemt weet je niet."

De kaarten voor de theatermarathon 'Odysseus',
die naar verwachting zo'n negen uur gaat duren,
zijn niet aan te slepen. Een groot verschil met vier jaar geleden,
toen het Haagse gezelschap 'Tantalus' speelde en de kaartverkoop voor
de premiere maar langzaam op gang kwam.
Maerten is zich bewust van de hooggespannen verwachtingen en hoopt dat het
gezelschap die waar kan maken. Toch is hij blij met dit nieuwe
avontuur. „Ik houd erg van dit soort unieke dingen. Het is meer dan
een voorstelling alleen, het is een ervaring. Je bent met een hele
groep mensen een hele dag gegijzeld in een avontuur. Het publiek
klopt zichzelf na afloop op de borst en denkt: 'Dat hebben we toch maar mooi geflikt.'
En dat gevoel deel ik met hen. Ik vind het heerlijk. Alhoewel ik het ook lekker
vind om als een ontploffende dynamietstaaf alles te geven in een uur
tijd." Kortom, het wordt de komende maanden weer een bijzondere
krachttoer in het Appeltheater voor zowel acteurs als publiek.
Alhoewel Maerten denkt dat de toeschouwers het een stuk
lastiger zullen krijgen dan de spelers. ,,Wij hoeven niet zo lang
stil te zitten. Ik heb lekker veel werk te verzetten en ik speel
graag. Je gaat pas dood in de kleedkamer als je maar mondjesmaat op
hoeft."

| Meer