Cape Fear 3

Odysseus

Over de dood

Appel en Wereld HadesOok hij die geen enkele heilsverwachting koestert, ontkomt, als hij zich op zijn einde bezint, niet aan eschatologische overpeinzingen. En zeker niet als je een opvoeding hebt genoten die je, met dit in rouw gedompelde ondermaanse, dit omfloerste tranendal als leerschool, als het ware leek klaar te stomen voor het examen Eeuwig Leven, aan gene zijde van het graf, cum laude te slagen. De verstikkende braafheid die van de jongeling geëist werd die van huis uit de veldmaarschalkstaf der eeuwigheid in zijn ransel had, noopte tot kniediep in het stof der ootmoed nederbuigen of heidens uitbarsten.

Zo begint de overpeinzing met de titel Mijn dood, die 26 oktober jl. op de herdenkingspagina van NRC Handelsblad, ter ere van Jan Wolkers werd afgedrukt. Deze tekst schreef Wolkers zelf, in 1987, op verzoek van deze krant. Wolkers haalt herinneringen op aan de doden die hij in zijn leven heeft aanschouwt en wat hun aanblik met hem deed. Ook over de dood zelf, de manieren waarop wij onze doden begraven of cremeren, zijn eigen dood en wat er daarna met hem moet gebeuren, spreekt hij zich openhartig en bloemrijk uit. Een geweldige tekst om ons te bezinnen op onze sterfelijkheid, het thema dat de kern vormt van het derde deel van Odysseus, deel 3 van de theatermarathon: Hades.

Voor wie dit artikel helemaal wil lezen, zie onderstaande link naar de site van NRC.

link tekst Jan Wolkers

In hetzelfde dagblad wijdt men in het katern Leven Etcetera, van zaterdag 27 en zondag 28 oktober, een pagina aan de dood. Nu in het kader van Allerzielen, een van huis uit Rooms Katholieke viering, waarbij de overledenen worden herdacht. Twee journalisten (Mickelle Haest en Greetje de Graaff) draaien een dagje mee op begraafplaats Zorgvlied en doen verslag van hun belevenissen als personeel dat dienst doet tijdens een uitvaart en daarna, als de rouwenden weer zijn vertrokken, werken aan de graven. Ook dit artikel ‘Haest en De Graaff werken op de begraafplaats' is online te lezen via de onderstaande link.

link Haest en de Graaff

Aafke de Jong, stagiaire dramaturgie
| Meer