Zeezicht 3

Odysseus

In het kort: Odysseus, Penelope en Telemachos

Odysseus, in het kort

Griekse legendarische held en koning van Ithaka, zoon van Laertes, gehuwd met Penelope. Hun zoon is Telemachos. In de Trojaanse oorlog is hij de scherpzinnige onderhandelaar en onderscheidt hij zich door zijn dapperheid. Hij onderneemt o.a. een verkenningstocht naar het Trojaanse kamp. Door zijn list met het houten paard wordt Troje veroverd. Odysseus' heldendaden worden door Homerus beschreven in de Ilias. In het bijzonder is Odysseus de hoofdfiguur van de Odysseia, waarin Homerus zijn avontuurlijke thuisreis na de val van Troje verhaalt en de moeilijkheden die hem in Ithaka te wachten staan. Hij zal worden gedood door zijn zoon Telegonos, die hij bij de godin Circe heeft verwekt, zonder dat deze zijn vader herkent.

Penelope, in het kort

In de Griekse mythologie het symbool van de trouwe echtgenote, gehuwd met Odysseus en moeder van Telemachos. Tijdens de lange afwezigheid van haar man blijft zij hem trouw ondanks het feit dat vele jonge edelen naar haar hand dingen en het gerucht zich verspreidt dat Odysseus dood is. Met een list weet zij haar vrijers tot uitstel te bewegen: zij zal een van hen huwen zodra het lijkkleed dat zij weeft voor Odysseus' vader (Laertes) klaar is. Maar wat zij overdag weeft, trekt zij er 's nachts weer uit. Wanneer haar list uitlekt, komt Odysseus net op tijd thuis en doodt hij alle vrijers. Penelope, mogelijk in oorsprong een Arcadische nimf, is een van de nobele hoofdfiguren van Homerus' Odysseia.

Telemachos, in het kort

In de Griekse sage de zoon van Odysseus en Penelope, die in Homeros' Odysseia zijn moeder steunt bij haar verzet tegen de vrijers. Als jongeman gaat hij op aanraden van de godin Athena naar Nestor en Menelaos om informatie te winnen over zijn vermiste vader. Na Odysseus' terugkeer op Ithaka neemt hij deel aan Odysseus' wraakneming op de vrijers. Later huwt hij de godin Circe, bij wie zijn vader Telegonos verwekte.

| Meer