Cape Fear 1

Volle maan

Over Islam

Islam

Over de Islam

Wie meer wil weten over de godsdienst Islam raden wij aan de Koran te lezen. Je zult er net als met het lezen van de Bijbel achterkomen dat ook dit Heilig boek vol staat met provocerende en haatdragende poëzie gericht tegen ongelovigen. Voor wie geen zin heeft zich door dit 114 soera's tellende boek te worstelen, hebben wij een literatuurlijstje met alternatieven...

De Koran van Kader Abdolah

Abdolah wil De Koran toegankelijk maken voor een Nederlandstalig publiek en heeft daarom een eigenzinnige vertaling gemaakt van de Koran. De Koran, die gebaseerd is op de Thora en de Bijbel, kent geen strikt logische opbouw. De 114 soera's vertakken zich zoals olijfbomen dat doen.
Abdolah veranderde de volgorde van De Koran in een chronologische volgorde en soms voegde hij voorafgaand aan een soera een inleidende tekst toe. Als brontekst nam hij de oude Arabische Koran van zijn vader. Hij raadpleegde vervolgens Perzische en Nederlandse vertalingen en vroeg zijn bejaarde oom Aga Djan in Iran regelmatig om advies. ‘De herhalingen in de Koran horen bij het karakter van het boek, dat bedoeld was voor de ongeletterde mensen. Zonder de tekst tekort te doen, heb ik herhalingen weggehaald. Een deel daarvan bleef onvermijdelijk', aldus Kader Abdolah.

De boodschapper van Kader Abdolah

De boodschapper is een prachtige vertelling over het leven van Mohammed. De kroniekschrijver Zeeëd is de rechterhand van Mohammad en de man die Allah's openbaringen aan Mohammad verzamelt in een nieuw boek: de Koran. Na de dood van Mohammad vraagt Zeeëd zich af wie de profeet eigenlijk was. Zeeëd besluit langs te gaan bij mensen die de profeet hebben gekend: familie, vrienden, vijanden, volgelingen, wetenschappers, vrouwen en dichters. Op die manier reconstrueert Zeeëd via ooggetuigen het leven van Mohammad, de boodschapper, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. De lezer krijgt een bijzonder ‘eigentijds' beeld van de periode waarin Mohammad opgroeide, hoe hij zijn stad Mekka van de morele ondergang wilde redden en hoe hij zich van profeet ontwikkelde tot een machtig leider.

  • Kader Abdolah over De Koran en De boodschapper op You Tube

De Profeet van Karen Armstrong

De Britse Karen Armstrong is een van de meest prominente en spraakmakende godsdiensthistorici. Zij is specialist op het terrein van de drie monotheïstische godsdiensten.
In De profeet vergelijkt Armstrong het verhaal van Mohammed met dat van andere profeten en mystici, en werpt ze een licht op Mohammed's spirituele ideeën, waarbij ze de feiten van zijn leven, door moslims al eeuwen lang beschouwd als de basis voor hun eigen leven, gebruikt om de leerstellingen van de islam uit te leggen aan lezers van nu.

Mohammed werd volgens de overlevering geboren in 570 na Christus. Gedurende de zestig daarop volgende jaren bouwde hij een bloeiende geloofsgemeenschap op, waarbij de basis werd gelegd voor een religie die de loop van de geschiedenis nog steeds op dramatische wijze beïnvloedt. Over zijn leven is meer bekend dan over dat van de stichters van andere belangrijke wereldgodsdiensten, en toch is hij onderwerp van veel onbegrip en vergissingen. Tegelijk is Mohammed's levensverhaal relevanter dan ooit, omdat het een cruciaal inzicht geeft in de werkelijke oorsprong en oorzaak van de radicaliserende islam.

  • Karen Armstrong over de Koran op You Tube

Islam van Gabriele Mandel Khân

De Islam van Gabrielle Mandel Khân is onderdeel van een serie boeken over wereldreligies van uitgeverij Ludion en geeft een compleet beeld van één van de belangrijkste en meest verspreide godsdiensten: de islam.
De eerste vijf hoofdstukken zijn integraal gewijd aan het ontstaan van de islam, de stromingen en groeperingen, de theologie en de geloofspraktijk en de culturele, wetenschappelijke, artistieke en humanitaire invloed. Alles overzichtelijk gepresenteerd en rijk geïllustreerd met foto's. Een aantal van de afgebeelde objecten, bijvoorbeeld het befaamde tempelierskruis met de figuur van Mohammed, is nog nooit eerder gepubliceerd.
Dit boek geeft op een objectieve, leerzame en vlotte manier inzicht in de diepere, niet zo evidente lagen van de islam. Zo komen een aantal theologische, doctrinaire, liturgische en esoterische aspecten, die vaak verzwegen worden omdat ze politiek gevoelig liggen, uitgebreid aan bod. Ook krijgen bepaalde stromingen binnen de islam eindelijk een gezicht, zoals het beginselvaste soefisme, dat zich afsluit van de traditionele moslimwereld en daarom veel tegenwerking krijgt.
De auteur, Gabriele Mandel Khân is een Italiaanse expert op het gebied van de Islam en van Arabistiek. Hij is zelf lid van een soefi-orde en benadert het onderwerp dan ook met een mengeling van diepe betrokkenheid en wetenschappelijke eruditie.

Symbols of Islam van Malek Chebel

Malek Cheleb is een Algerijn die leeft en werkt in Parijs. Hij is antropoloog en werkt als radio journalist. Dit boek biedt een visuele synthese (prachtige foto's van Laziz Hamani) van de Islamitische wereld.

Symbols of Islam

| Meer