Motel Detroit 1

Casanova

Leven 9-12-2013: Carpe diem als lijfspreuk

Casanova

Over geluk, opportunisme, list, bedrog en de prijs die daarvoor betaald moet worden.

Getrouw aan de rijke traditie voert De Appel opnieuw een grote marathon ten tonele. Na drie Griekse werken en Tuin van Holland ging Aus Greidanus sr., artistiek leider en regisseur van Toneelgroep De Appel, op zoek naar een niet-Griekse mythische figuur. Het werd Giacomo Casanova.

“Iedereen kent Casanova,” zegt Aus Greidanus. “Een ‘Casanova’ is over de hele wereld een veel- zeggend begrip. Beroemd geworden door zijn kleurrijke, twaalfdelige autobiografie van vele duizenden pagina’s geniet Giacomo Casanova (1725-1798) vooral bekendheid als fenomenaal vrouwenversierder.”

Charisma

“Dat was hij weliswaar óók, maar zijn levenskunst reikte verder. Hoewel hij, begaafd wiskundige, nooit een beroep heeft uitgeoefend en evenmin tot de aristocratie behoorde, wist hij zich dankzij zijn charisma en slimheid in de hoogste kringen van machthebbers en intellectuelen staande te houden. Hij ontmoette Voltaire, Goethe, werd door pausen en vorsten ontvangen en door rijke vrouwen onderhouden. Ook voorzag hij in zijn levensonderhoud door gokspelen en bedrog.” Stof voor een ongekend spektakel over het leven aan de vooravond van de crisis in Venetië en de rest van Europa, eind 18e eeuw. Over geluk, opportunisme, list en bedrog en de prijs die daarvoor betaald moet worden. Aus Greidanus en Jules Terlingen droegen zorg voor prachtige teksten. Zij lazen de biografie – “een soort Ik, Jan Cremer” – in Engelse vertaling en stelden een selectie samen uit de ontelbare anekdotes.

Genot en beroemdheid

“Het stuk is opgebouwd uit niet-chronologische scherven. De autobiografie geeft een boeiend inzicht in het dagelijks 18e eeuwse leven, de hoogconjunctuur van de romantiek. Casanova leidde een flamboyant bestaan, indachtig zijn lijfspreuk carpe diem. Op zoek naar genot reisde hij door heel Europa. Zijn levensdoel was be- roemd worden en ongebonden genieten van vrouwen en het goede leven. De parallel naar onze hedonistische tijd ligt voor het oprapen: de tv en bladen overladen ons met beroemdheden en genot. Zijn biografie toont het voor hem totaal onverwachte einde van een epoque. Het volk ging gebukt onder de schulden die door het pronkzieke hof werden opgestuwd. Uiteindelijk spatten de zeepbellen uiteen. Casanova heeft de Franse revolutie, de ondergang van de aristo- cratie, met verbijstering aanschouwd. Ook hier zie ik overeenkomsten. Denk aan de ongelooflijke bankencrisis, aan de afkalvende macht van Europa en het rijzend Aziatisch potentieel, waar- voor wij het liefst de ogen sluiten.”

Venetië aan de Noordzee

Voor het visueel-muzikale spektakel wordt van de grote Appelzaal een klein Venetië gemaakt, waar pontons drijven op de waterkanalen. Aus Greidanus jr. speelt Casanova en Bob Schwarze zijn knecht Leduc. “Zij zijn de enigen die één rol spelen. De andere twaalf nemen in totaal maar liefst 170 rollen voor hun rekening. Ga maar na hoeveel outfits daarvoor nodig zijn. Stuk voor stuk geweldige, over-the- top-kostuums. Casanova is gedurende bijna zes uur een ware lust voor oog en oor. Een unieke voorstelling, want het is bijna niet te doen, zo arbeidsintensief en kostbaar. Dit is voorlopig de laatste grote marathon bij De Appel.”

| Meer