Cape Fear 2
08 Festival

Insomnia 08 Festival - seizoen 2007/2008

Mike van GraanInsomnia (Engelstalig)

De Zuid-Afrikaanse theatermaker Mike van Graan schreef speciaal voor het 08 Festival Odysseus van Holland. David Geysen regisseert Insomnia, gebaseerd op Odysseus van Holland. Geysen regisseerde tijdens het 06 Festival Buiten voor de deur, een stuk van Wolfgang Borchert.

Mike van Graan onderzoekt in Odysseus van Holland hoe globalisatie en neokolonialisme onze hedendaagse wereld beïnvloeden en vormgeven. Deze invloeden zijn vaak heel complex. Odysseus fungeert als een metafoor voor de vroegere koloniale macht. Hij gaat gebukt onder de erfenis van de vernietiging van culturen en een hypocriete moraal, maar stelt zich ook op als een rechter die, beschaafde normen hanterend, oordelen over anderen velt terwijl hij zelf schuldig is. Tegenover Odysseus staat de koopman. Hij keert, net als Odysseus bij Homerus, terug naar zijn geboorteland; wordt daar niet herkend en als een vreemde misbruikt.

*lees meer over de bewerking

Insomnia (English)

A new play from the South African theatre producer Mike van Graan, especially written for the 08 Festival. During the 06 Festival David Geysen directed The man outside, a play by Wolfgang Borchert.

In Odysseus of Holland Mike van Graan examines how globalisation and neo-colonialism influence and shape contemporary world. Very often, these influences are complex. Odysseus functions as a metaphor for the former colonial power. Burdened with the destruction of cultures and hypocrite moral standards as an inheritance; he conversely occupies a position of judgement, employing civil and humane standards to make pronouncements upon others whilst equally reprehensible. And in stark opposition to Odysseus is the merchant. Just as in Homer's Odysseus, he returns to his country of birth unrecognised and abused as a stranger.

*read more about Insomnia

regie/direction David Geysen
naar/based on Odysseus van Holland van/script Mike van Graan
spel/cast Isabella Chapel, Hugo Maerten en/and studenten van de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse toneelscholen /students from Dutch and South African drama academies: Roos van Erkel, Nadia Amin, Marwan Kenzari, Asanda Phewa, Albert Pretorius en Tarryn Lee
muziek/music Carl Beukman
licht/light Henry van Niel

Samenvatting, met dank aan K&L


Asanda Phewa
Asanda Phewa
Wij, West-Europeanen, kunnen zonder grenscontrole zo van het ene naar het andere land van de Europese gemeenschap. Onze Zuid-Afrikaanse gasten kennen deze vrijheid niet. Ze zijn diep onder de indruk van onze bewegingsvrijheid en maken er graag gebruik van voor tripjes naar Antwerpen, Brussel, Berlijn etc... Zo ging Asanda Phewa (Insomnia) voor een weekendje naar Manchester. Ze kreeg daarvoor een visum in België. Ze kreeg daarna van de Belgische autoriteiten echter geen toestemming om terug te keren, omdat ze een werkvergunning had voor Nederland en niet voor België. Uit haar Nederlandse visum bleek tot overmaat van ramp dat ze maar één keer ons land in mocht. Er is geprobeerd of er een instantie soepel genoeg was om de absurditeit van dit voorval in te zien en door te prikken maar blijkbaar was die instantie er niet of was ze niet bij machte iets te doen. Ten einde raad is Asanda weer naar Zuid-Afrika vertrokken. Als wij daar aankomen, speelt ze weer mee in onze voorstelling. Nadia Amin heeft voorlopig haar rol overgenomen en doet dat geweldig, maar we missen Asanda.
Aan onze Europese gastvrijheid worden steeds meer grenzen gesteld. Geld, credibility en macht lijken daarbij van doorslaggevend gewicht. Wordt het in onze steeds kleiner wordende wereld niet de hoogste tijd dat het recht om te gaan en te staan, te reizen, te wonen en te werken waar men dat wil, aan de mensenrechten wordt toegevoegd?

Foto's 08 Insomnia (Leo van Velzen)

Alle foto's zijn, met naamsvermelding van fotograaf Leo van Velzen, rechtenvrij te gebruiken. Door op een foto te klikken, wordt een nieuw venster geopend met een uitvergroting van die foto. Door op de 'high res.' link boven een foto te klikken, kunt u de foto in afdrukkwaliteit opslaan.

(high res)  
v.l.n.r. Tarryn Lee, Marwan Kenzari, Roos van Erkel, Albert Pretorius en Hugo Maerten

v.l.n.r. Tarryn Lee, Marwan Kenzari, Roos van Erkel, Albert Pretorius en Hugo Maerten

(high res)  
v.l.n.r. Albert Pretorius,<br />Roos van Erkel, Hugo Maerten, Marwan Kenzari en Nadia Amin

v.l.n.r. Albert Pretorius,
Roos van Erkel, Hugo Maerten, Marwan Kenzari en Nadia Amin

(high res)  
v.l.n.r. Tarryn Lee en Roos van Erkel

v.l.n.r. Tarryn Lee en Roos van Erkel

(high res)  
Isabella Chapel

Isabella Chapel

(high res)  
v.l.n.r. Marwan Kenzari, Roos van Erkel, Albert Pretorius en Hugo Maerten

v.l.n.r. Marwan Kenzari, Roos van Erkel, Albert Pretorius en Hugo Maerten

(high res)  
v.l.n.r. Albert Pretorius en Nadia Amin

v.l.n.r. Albert Pretorius en Nadia Amin

(high res)  
v.l.n.r. Albert Pretorius en Nadia Amin

v.l.n.r. Albert Pretorius en Nadia Amin

| Meer