EXTRA Hamlet voorstellingen!

Dankzij het vertrouwen en enthousiasme van ons publiek zijn bijna alle voorstellingen van Hamlet in november uitverkocht en komen er 5 extra in december. De data zijn vrijdag 2, zaterdag 3, vrijdag 16 en zaterdag 17 december om 20.15 uur en 17 en 18 december om 14.30 uur de aller- allerlaatste. Mis 'm niet!

NOS 19-12-2016 Doek valt voor De Appel na 45 jaar

Toneelgroep De Appel heeft zijn laatste voorstelling gespeeld. Met een langdurig slotapplaus is een eind gekomen aan het 45-jarig bestaan van het Haagse gezelschap. De laatste voorstelling was Hamlet van William Shakespeare. De toeschouwers gooiden bloemen...
Lees verder...

Radio 4 Het weekend van Hugo Maerten 17-12-2016

luister

Radio 1 Journaal 17-12-2016

Fragment met David Geysen - luister

Radio Mogge Michiel (RTVWest) 29-11-2016

Eveline van Leeuwen (marketing De Appel) over de allerlaatste Hamlet plaatsen - luister

Radio Opium op 4 28-11-2016

Met David Geysen als gast - luister

De Correspondent 18-11-2016

Toneelgroep De Appel speelt haar afscheidsvoorstelling Hamlet. Ze trekt volle zalen, maar het langst bestaande repertoiregezelschap van Nederland moet sluiten. Maandag kan de Tweede Kamer dit nationaal erfgoed nog redden. Politiek Dagboek over kunstsubsidies.
Mag dit nationaal erfgoed blijven bestaan?
Lees verder...

Algemeen Dagblad/Haagsche Courant 12-11-2016

De eerste try-outs zitten erop van Hamlet, het publiek reageert op de website. "Voor het laatst het Appeltheater uitgelopen. Intens droevig!! Het hart is uit Den Haag gerukt’’, is de eerste reactie van een bezoeker met de naam Else. Zo zal het de komende weken veel vaker gaan bij Toneelgroep De Appel.
Lees verder...

Radio 1 Journaal 4-11-2016 (audio)

Maino Remmers in gesprek met David Geysen en Hugo Maerten - luister

Den Haag Centraal 3-11-2016

Hamlets beroemde monoloog zal vanaf volgende week weerklinken in de grote zaal van het Appeltheater en misschien wel schrijnender dan ooit. To be or not to be, bestaan of niet bestaan, dát is de vraag. Wethouder van cultuur Joris Wijsmuller heeft die vraag al beantwoord. Zijn duim ging vorige week resoluut naar beneden in een rapportage aan de gemeenteraad. Hij ziet ‘geen mogelijkheden voor een doorstart van De Appel’.
Lees verder...

De Posthoorn 3-11-2016

De deur staat nog op een kiertje voor Toneelgroep De Appel. Op vrijdag 4 november beslist de gemeenteraad definitief of het gezelschap de komende vier jaar wel subsidie krijgt. Beoogd artistiek leider David Geysen hoopt op een kans om de nieuwe visie ten uitvoer te brengen. “Het zou jammer zijn als deze plek na 45 jaar verdwijnt. Mijn persoonlijke droom is om De Appel multidisciplinair te maken."
Lees verder...

de Volkskrant 31-10-2016

Ze spreken af in in Amsterdam, want daar moeten ze die avond toch zijn, theatermaker David Geysen en componist Carl Beukman. Energiek komen ze café De Engelbewaarder binnengelopen. ‘Voor ons is dit even een uitstapje, weg uit de Haagse sores’, zeggen ze grijnzend. Want het zijn hectische tijden daar, sinds  Geysen kortgeleden liet weten dat hij een doorstart wil maken met De Appel, het Haagse gezelschap dat van de zomer te horen kreeg dat het na vijfenveertig jaar geen subsidie meer zou krijgen.
Lees verder...

Telegraaf 28-10-2016

Het voortbestaan van Toneelgroep De Appel heeft al vaker aan een zijden draadje gehangen, maar zoals het er nu naar uitziet, gaat per 1 januari 2017 na 45 jaar toch echt definitief de stekker eruit. Ter afscheid speelt het gezelschap, onder leiding van David Geysen, het stuk der stukken: Hamlet.
Lees verder...

Den Haag Centraal 6-10-2016

Het ging er deze woensdag fel aan toe tijdens het cultuurdebat in de raads­commissie. Zoals verwacht was de To­neelgroep De Appel die met twee mil­joen euro subsidie per jaar gekort dreigt te worden, het belangrijkste onderwerp van discussie. Uitgere­kend D66, die van meet af aan steun betuigde aan het oudste toneelgezel­ schap van Nederland, kwam volgens de andere partijen niet met duidelijke oplossingen.
Lees verder...

Algemeen Dagblad-Haagsche Courant 6-10-2016

Een hoofdrol in het commissiede­bat was gisteren weggelegd voor D66-raadslid Birgül Özmen. Ze kreeg de volle laag van vrijwel alle partijen na haar pleidooi om To­neelgroep De Appel te helpen. De casus belli: Özmen vindt dat het theatergezelschap geholpen moet worden, maar weigert suggesties te doen over de dekking van de beno­digde 7,5 ton.
Tot ergernis van haar coalitiecol­lega's van PvdA en HSP gaf Özmen ook geen sjoege na hun oproep om het totale subsidiebudget - nu 52 miljoen euro per jaar - te verhogen: 'De wethouder is aan zet. Hij moet binnen zijn begroting op zoek'', zei het D66-raadslid. SP'er Bart van Kent was fel: 'Mevrouw Özmen begrijpt er niks van.'
Lees verder...

Algemeen Dagblad-Haagsche Courant 5-10-2016

Al maanden moet De Appel vre­zen voor haar voortbestaan. Cul­tuurwethouder Joris Wijsmuller (HSP) wil de jaarlijkse subsidie van ruim twee miljoen euro stop­ zetten na een kritisch oordeel van de adviescommissie voor cultuur. Vandaag praat de raad hierover. Partijen schetsen een redding als onhaalbare missie. Geld is er amper. Daarbij: een doortim­merde begroting van De Appel hadden ze tot gistermiddag niet gezien. In het alternatieve plan gaat De Appel uit van 750.000 euro subsidie van de gemeente 'en zelf genereren we ook 750.000 euro aan inkomsten', aldus een woord­voerster.
Lees verder...

Den Haag Centraal 29-09-2016

Er gloort toch nog hoop aan de hori­zon voor Toneelgroep De Appel. De beschikbare 52 miljoen euro voor het Kunstenplan 2017-2020 leek een vastgeroest gegeven, maar het bedrag voor cultuursubsidies wordt nu toch onderwerp van discussie. Een aantal da­gen na de commissievergadering over het meer­ jarenplan liet de PvdA weten extra geld voor cul­tuur beschikbaar te willen stellen. 'We hebben vier jaar geleden flink bezuinigd op kunst. Dat moest toen ook, maar nu kunnen we best een onsje meer uitgeven,' zei raadslid Bülent Aydin op Den Haag FM. Het kan een reddingsboei voor De Appel zijn.
Lees verder...

Algemeen Dagblad-Haagsche Courant 23-09-2016

Met acteur David Geysen als beoogd nieuw artistiek leider houdt Toneel­groep De Appel nog een sprankje hoop op een doorstart. De theaterma­ker, die al 16 jaar lang tot de vaste kern van het gezelschap hoort, hield giste­ren in het Haagse stadhuis een vlam­mend betoog tijdens de hoorzitting over het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020.
Lees verder...

Algemeen Dagblad-Haagsche Courant 02-09-2016

Ondanks warme woorden voor de icoon van de Haagse theaterwereld maken partijen weinig aanstalten om de portemonnee te trekken voor een grote reddingsactie, blijkt uit een rondgang van deze krant.
De Appel wordt in haar voortbe­staan bedreigd nu de adviescom­missie voor het kunstenplan vindt dat de toneelgroep geen subsidie meer moet krijgen. De Appel ont­vangt jaarlijks bijna twee miljoen euro, op een gemeentelijke cul­tuursubsidiepot van bijna 52 mil­joen.
Lees verder.....

Den Haag Centraal 01-09-2016/2

Arie de Mol, artistiek leider van To­neelgroep De Appel, legt zijn functie neer. Na het dodelijke advies van de commissie van het kunstenplan 2017-2020 ('niet honoreren') eind april dit jaar liet hij weinig meer van zich horen. Tot nu. 'De vaste kern van Appel-acteurs wil een doorstart maken in afgeslankte vorm. Daar zie ik geen heil in. Voor mij was het of met de gehele groep of niet.' Over zijn toekomst maakt hij zich geen zorgen. 'Ik heb mijn oude stichting Els Inc. nog. Waarschijnlijk ga ik dat nieuw leven inblazen.'
Lees verder...

Den Haag Centraal 01-09-2016

‘Niet honoreren’. Geen subsidie voor Toneelgroep De Appel, luidde het Advies beleidsplan Kunst & Cultuur 2017-2020 eind april dit jaar. Maar De Appel wil dóór. Aan de Duinstraat wordt gewerkt aan een nieuwe najaarsvoorstelling. En er is een plan B om onder de valbijl van de overheidsguillotine uit te komen. Een doorstart. 'Met net zulk rebels, anarchistisch en spannend theater als vroeger', stelt acteur Hugo Maerten, 'want het is hier nog lang niet op'.
Lees verder...

 

We Are Public van start in Den Haag!

Het is gelukt! We Are Public kan van start gaan in Den Haag. Het 1.000ste lid werd gemaakt in de pauze van Hamlet in het Appeltheater. Wat is We Are Public? Een lidmaatschap voor culturele avonturiers. Het werkt heel simpel: met een vaste bijdrage van € 15,- per maand ben je al lid. Hiermee investeer je in cultuur en krijg je toegang tot de beste concerten, voorstellingen, films en exposities van Den Haag. Meld je hier aan! Uiteraard ondersteunt De Appel dit geweldige initiatief!

De Appel bedankt haar publiek

Wij bedanken ons publiek voor de vele donaties om het decor van Hamlet mogelijk te maken, die wij binnen krijgen via de kaartverkoop. Ook de Appelvrienden bedanken wij voor de extra donatie voor de voorstelling Hamlet. Dankzij deze donaties is het voor ons mogelijk om de voorstelling Hamlet te maken.

Subsidie De Appel stopt

Na een lange raadsvergadering heeft het amendement van Groep de Mos en de motie van de SP om Toneelgroep De Appel te steunen helaas geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad. Dit betekent dat het gezelschap met ingang van 1 januari 2017 - na 45 jaar! - ophoudt te bestaan. Maar.... wij zijn De Appel en doen het altijd anders zoals NRC in haar necrologie van De Appel zei. Wij sluiten - voor al onze trouwe bezoekers en Appelvrienden - af met een voorstelling in ons eigen Appeltheater. En die voorstelling Hamlet spelen we nog t/m 18 december. Komt allen!

Omroep West op 29 juni 2016

De Appel vecht terug! is mogelijk gemaakt door de Appelvrienden

Toneelgroep De Appel bedankt het bestuur van de Vrienden van Toneelgroep De Appel voor het financieren van alle acties rondom de campagne De Appel vecht terug! Tevens veel dank voor Publiciteits Service en Kabinet Buitenreclame die de affiches in Den Haag gratis voor ons verspreid hebben.

Column Marc Chavannes in de Sportzomer van 19-6-2016

In z'n column breekt journalist Marc Chavannes een lans voor De Appel en citeert uit de geschiedenis van eerdere negatieve adviezen - audio

Ingezonden brief aan NRC van Hans Croiset

Uit recensie Decamerone, NRC Handelsblad 6 juni 2016
Decamerone is aan de brave kant
Met ogen scheel van geilheid hangt de kroonprinses van Frankrijk (Marguerite de Brauw) in haar troon. Ze gebruikt de leuning om zich te bevredigen en kan tegen de graaf Gautier (Martijn van der Veen) niets anders uitbrengen dan een hijgend 'monsieur'. Als een ware nymfomane werpt ze zich aan zijn voeten, trekt zijn broek naar beneden en gooit haar eigen benen omhoog...
Toneelgroep De Appel, die vier jaar geleden zijn rijkssubsidie verloor en u ook de gemeentelijke subsidie dreigt te verliezen, brengt vijf van Boccaccio's verhalen op de planken...
Waarom dit stuk nu? En waarom dan geen parallel met het Europa van nu, dat in haar welvaart de ogen sluit voor armoede en oorlogen? Na afloop wordt het publiek gevraagd de petitie te tekenen voor behoud van De Appel. Maar de vraag is of De Appel de gemeente met deze voorstelling voldoende zal overtuigen.

Geachte opinieredactie,

Ofschoon het een goed gebruik is om nooit op toneelkritieken in te gaan, moet ik daar nu toch tegen zondigen, en wel om het verhaal dat uw criticus over Toneelgroep de Appel in uw krant van gisteren meende te moeten schrijven. Het gaat mij niet om de vreemde tegenstelling tussen de kop van het verhaal en de teneur van de eerste zin: in de kop staat dat 'Decamerone aan de brave kant' is en de eerste regel van haar verslag heeft ze het over 'ogen scheel van geilheid' 'als een ware nymfomane', en 'wordt een leuning gebruikt om zich te bevredigen'. Dit lijkt mij toch niet van Haagse braafheid getuigen.
Maar daar gaat het mij niet om, frictie tussen kop en inhoud komt wel meer voor. De critica verbindt echter de penibele positie van het toneelgezelschap (een negatief advies van een gemeentelijke commissie) door een alinea te beginnen met 'Toneelgroep de Appel die vier jaar geleden zijn rijkssubsidie verloor en nu ook de gemeentelijke subsidie dreigt te verliezen, brengt vijf van Boccacio’s novellen op de planken.' Zoiets behoort een criticus niet te doen. Het moet haar gaan om een artistiek oordeel, en dan geeft het geen pas om te suggereren dat deze voorstelling 'de gemeente waarschijnlijk niet zal overtuigen.' De redactie had hier moeten ingrijpen. Wanneer de krant toneelpolitiek wil bedrijven heeft ze daar andere rubrieken voor, maar niet in een verslag dat een inhoudelijke beoordeling van een voorstelling dient te zijn. Lang leve De Appel!

Hans Croiset

Reactie op advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur

Toneelgroep De Appel heeft de beoordeling van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Den Haag 2017-2020 met stijgende verbijstering gelezen. We herkennen onszelf totaal niet in de negatieve kwalificatie van ons huidige gezelschap en onze plannen voor de toekomst. De toon is op alle fronten zó afwijzend, dat het vragen oproept.
Het is opvallend en treurig dat de commissie geen enkele consideratie toont met het feit dat het gezelschap zich momenteel in een fase van transitie naar een nieuw beleid met een nieuwe artistiek leider bevindt.
Het waarom van de aversie jegens ons beleid ontgaat ons geheel. De commissie stelt dat onze plannen niet zullen gaan werken, maar brengt hiervoor geen enkel goed onderbouwd argument aan. De tekst wemelt verder van de onjuistheden, veronderstellingen en persoonlijke meningen.
Onze aanvraag voldoet werkelijk aan alle eisen en criteria, niet omdat we ze braaf hebben ingewilligd, maar omdat alles besloten ligt in onze plannen.
De race is echter nog niet gelopen want uiteindelijk beslist de gemeente Den Haag over de toekenning van subsidies en niet de commissie.

Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 over Toneelgroep De Appel - lees PDF (het hele advies kunt u hier vinden)

Subsidieaanvraag Toneelgroep De Appel 2017-2020 - lees PDF

Zakelijk leider Fred van de Schilde in telefonisch interview met Eric Korsten (Kustlicht - Den Haag FM april 2016): audio

Fred van de Schilde reageert bij Omroep West (29-4-2016)

Fred van de Schilde in een telefonisch interview met Tjeerd Spoor (Studio Haagsche Bluf -  29-04-2016): audio

| Meer