D66 in het nauw tijdens cultuurdebat

'Uw Appel-redding is show voor de bühne'

Door Annerieke Simeone

Het ging er deze woensdag fel aan toe tijdens het cultuurdebat in de raads­commissie. Zoals verwacht was de To­neelgroep De Appel die met twee mil­joen euro subsidie per jaar gekort dreigt te worden, het belangrijkste onderwerp van discussie. Uitgere­kend D66, die van meet af aan steun betuigde aan het oudste toneelgezel­ schap van Nederland, kwam volgens de andere partijen niet met duidelijke oplossingen .

Raadslid Birgül Özmen van D66 be­ redeneerde dat het nieuwe plan van De Appel (750.000 euro subsidie per jaar) wel binnen het huidige budget van 52 miljoen moest passen. Maar andere raadsleden waren het daar­ mee oneens. Dat zou namelijk bete­kenen dat andere instellingen gekort moeten worden. Desh Ramnath van het CDA verweet Özmen 'een show voor de bühne'. "Waar willen jullie nou naartoe? Van een grootste coali­tiepartij zou ik een concreet plan ver­wachten.'PvdA-raadslid BülentAydin deed nog een duit in het zakje: "D66 zal vast een geniaal rekenkundig in­zicht hebben, maar hoe wilt u dat doen binnen dit budget? " Özmen bleef bij haar standpunt: "De wethou­der heeft aangegeven om het nieuwe plan van De Appel te bekijken binnen dit cultuurkader."

Aydin: "Nou, ik zie de wethouder nee schudden, er moet dus geld boven de 52 miljoen komen." Bert van Kent van de SP, die zelf aangaf dat zijn partij De Appel wil steunen  met  950.000  euro,  gooide het over een andere boeg: zou D66 niet te verleiden zijn om geld uit an­dere potjes te halen zoals stadspromo­tie of cultuureducatie? Ja, was  het antwoord, maar eerst moest de wet­houder  zijn standpunt kenbaar ma­ken. Kon het nu wel of niet binnen het afgesproken bedrag? Wethouder Joris Wijsmuller  (HSP, cultuur), die zich in eerste instantie verontschul­digde ('ik moet natuurlijk niet nonverbaal reageren als ik nog niet aan de beurt ben'), liet daarna direct weten: binnen dit cultuurbudget is er geen ruimte."Het gaat niet lukken om dat op te hogen." Desondanks houdt de wethouder de deur nog steeds op een kier met 'gezien de rijke traditie is Den Haag schatplichtig aan De Appel'. Daarom wil hij in gesprek met De Ap­pel over het inmiddels derde inge­diende plan. Daarin wordt van mede­werkers onder meer een loonoffer van twintig procent gevraagd.

Woordvoerder van De Appel Hugo Maerten hield voorafgaand aan de discussie een bedeesd betoogd."We heb­ben ons de kritiek aangetrokken." Maar zei ook: "Wij hebben ons met dit plan uitgerekt tot het meest haalbare. Meer zit er echt niet in."Wijsmuller wilde nog geen uitspraken doen over het nieuwe plan. De artistieke in­breng van het gezelschap wordt vol­gens hem door iedereen onderkend, het is vooral de financiële situatie die hij wil onderzoeken.

Appel-acteur Bob Schwarze, tevens artistiek leider van Branoul, kwam de wethouder op dat punt alvast tege­moet: "Als u een ton geeft aan Branoul, dan scheelt dat weer een loonoffer bij De Appel. Dan wil ik best afvloeien hoor."

Den Haag Centraal 06-10-2016

| Meer