Arie de Mol verlaat toneelgezelschap

De Appel wil verder met David Geysen

Arie de Mol, artistiek leider van To­neelgroep De Appel, legt zijn functie neer. Na het dodelijke advies van de commissie van het kunstenplan 2017-2020 ('niet honoreren') eind april dit jaar liet hij weinig meer van zich horen. Tot nu. "De vaste kern van Appel-acteurs wil een doorstart maken in afgeslankte vorm. Daar zie ik geen heil in. Voor mij was het of met de gehele groep of niet." Over zijn toekomst maakt hij zich geen zorgen. "Ik heb mijn oude stichting Els Ine. nog.Waarschijnlijk ga ik dat nieuw leven inblazen."

De oude kern van De Appel denkt ook na over hun voortbestaan. Daar­bij hebben ze een van de kritiekpun­ten van de commissie - dat mara­thons niet meer onderscheidend zijn- ter harte genomen. Acteur Hugo Maerten, voorlopig woordvoerder van de groep, zegt hierover: "We rea­liseren ons dat die marathons een bij­ effect hadden: ze hebben als een cy­ cloop alle kleinere projecten opgege­ten. En ze hebben De Appel in Den Haag gehouden. We zijn van de radar verdwenen in Nederland, da's niet goed.We willen maken waar De Ap­pel sterk in was: collagetheater, cross-overs, muziektheater , verras­send teksttheater." Acteur David Geysen ziet de groep daarbij als nieu­we artistieke spil. Wie weet gaat hij de najaarsvoor stelling regisseren met alle nog levende oud-Appel-ac­teurs. Van Eric Schneider tot Carline Brouwer en Nadia Amin. Maerten: "Wij zorgen voor een stuk waar ze in passen." Het plan B overhandigt de groep, zodra de raad van toezicht ernaar heeft gekeken, aan de gemeen­te. Daarna is het woord aan de raad, die het kunstenplan in oktober zal bespreken.

Den Haag Centraal 01-09-2016-2

| Meer