Redding De Appel is ver weg ondanks steun uit de stad.

De Haagse politiek baalt van het vernietigende oordeel over To­neelgroep De Appel. Toch is de kans klein dat de gemeente straks alsnog dik twee miljoen euro subsidie overmaakt. 'Er is simpelweg geen geld'.

Door Lex de Jonge Niels Klaassen

Ondanks warme woorden voor de icoon van de Haagse theaterwereld maken partijen weinig aanstalten om de portemonnee te trekken voor een grote reddingsactie, blijkt uit een rondgang van deze krant.

De Appel wordt in haar voortbe­staan bedreigd nu de adviescom­missie voor het kunstenplan vindt dat de toneelgroep geen subsidie meer moet krijgen. De Appel ont­vangt jaarlijks dik twee miljoen euro, op een gemeentelijke cul­tuursubsidiepot van bijna 52 mil­joen. Als de politiek de toneelgroep wil redden moet er heel veel cultuur­ geld bij of er moet gesneden wor­den bij andere instellingen. Beide opties kunnen vooralsnog niet re­kenen op een meerderheid : "We willen De Appel graag behouden," zegt PvdA-raadslid Bülent Aydin. "Maar er zijn tig andere zaken die we ook belangrijk vinden."

Zijn coalitiecollega Desh Ram­nath (CDA) vindt het verlies van De Appel 'erg jammer' ."Maar Den Haag heeft grotere problemen op te lossen, rond werkgelegenheid en veiligheid. Er is simpelweg geen geld voor." Ook de HSP en VVD zijn sceptisch over een reddings­operatie.

Vandaag praat de gemeenteraad voor het eerst met de commissie die eind april de plannen van De Appel fileerde:"De Appel is aan het einde van een cyclus,'' zei Kees Weeda, voorzitter van deadviescommissie. Dit najaar besluit de politiek defini­tief over de voorgestelde subsidie­stop.

Algemeen Dagblad-Haagsche Courant 02-06-2016

| Meer