Kleine kans op redding voor Haags theatergezelschap

De Appel mag nog hopen

De pot met cultuursubsidies is leeg, het reddingsplan overtuigt niet en er is maar weinig tijd. En toch mag toneelgroep De Appel nog hopen op een klein politiek wonder. 'De tijd dringt.'

Door Niels Klaassen

Een hoofdrol in het commissiede­bat was gisteren weggelegd voor D66-raadslid Birgül Özmen. Ze kreeg de volle laag van vrijwel alle partijen na haar pleidooi om To­neelgroep De Appel te helpen. De casus belli: Özmen vindt dat het theatergezelschap geholpen moet worden, maar weigert suggesties te doen over de dekking van de beno­digde 7,5 ton.
Tot ergernis van haar coalitiecol­lega's van PvdA en HSP gaf Özmen ook geen sjoege na hun oproep om het totale subsidiebudget - nu 52 miljoen euro per jaar - te verhogen: "De wethouder is aan zet. Hij moet binnen zijn begroting op zoek'', zei het D66-raadslid. SP'er Bart van Kent was fel: "Mevrouw Özmen begrijpt er niks van."

Wijsmuller heeft namelijk geen ruimte meer binnen zijn cultuur­ budget, zeggen fracties de wethou­der na. De subsidiepot van 52 mil­joen euro is na een zorgvuldig ad­vies van een speciale commissie verdeeld - De Appel greep daarbij mis. Eventjes voor 7,5 ton versleu­telen voor De Appel is taboe. Wijs­mullers boodschap: als jullie zo graag het theatergezelschap willen helpen, dan moet het geld uit an­dere potjes komen.

Zo legde hij de bal bij de gemeen­teraad. Die praat begin november over de begroting.Dan is ook de lo­gische deadline voor een eventuele redding van De Appel. "De tijd dringt", zei Wijsmuller. Hij stu­deert nog op het alternatieve plan van de toneelgroep. De Appel kreeg gisteren alvast wat huiswerk mee voor een betere onderbouwing. In een brief aan de raad zal Wijsmul­ler nog zijn oordeel geven over de schets van de nieuwe 'Appel 2021'. Maar geld voor een grote steunope­ratie heeft hij daarmee nog steeds niet. Het ziet er dus slecht uit voor de toneelgroep uit 1971, met amper centen in de gemeentelijke cul­tuurpot, een reddingsplan dat te­ kort schiet en weinig tijd.

Toch is er één ontsnappingsroute. Er gloort, heel voorzichtig, een po­litieke meerderheid voor extra geld voor kunst en cultuur. Coalitiepart­ners van HSP en PvdA bepleiten dat, vooral om naast De Appel ook andere cultuurinstellingen lucht te geven.Als D66 zich daar alsnog bij aansluit, kan er een meerderheid komen. In de wandelgangen klonk gisteren optimisme. "Vrijdagavond hebben we een coalitieborrel. Wie weet wordt het dan geregeld."

Algemeen Dagblad-Haagsche Courant 06-10-2016

| Meer