De Appel wil 750.000 euro voor voortbestaan

Politiek Den Haag: alleen vertrouwen is niet genoeg

Door Kim Andriessen

Er gloort toch nog hoop aan de hori­zon voor Toneelgroep De Appel. De beschikbare 52 miljoen euro voor het Kunstenplan 2017-2020 leek een vastgeroest gegeven, maar het bedrag voor cultuursubsidies wordt nu toch onderwerp van discussie. Een aantal da­gen na de commissievergadering over het meer­ jarenplan liet de PvdA weten extra geld voor cul­tuur beschikbaar te willen stellen.'We hebben vier jaar geleden flink bezuinigd op kunst. Dat moest toen ook, maar nu kunnen we best  een onsje meer uitgeven,' zei raadslid Bülent Aydin op Den Haag FM. Het kan een reddingsboei voor De Appel zijn.

David Geysen, acteur/regisseur en de beoogde nieuwe artistiek leider van DeAppel, hield vo­rige week tijdens de hoorzitting in het stadhuis een pleidooi voor de toekomst van de toneel­groep. De Appel wil ,onder zijn leiding, met een kleiner gezelschap een doorstart maken. Geen marathonvoorstellingen meer, maar verjon­ging, vernieuwing en samenwerking. Aan het nieuwe plan hangt een prijskaartje van 750.000 euro subsidie per jaar. Geysen: "Door verhuur van onze zalen en door eventueel met partners als het Zuiderstrandtheater en het Koninklijk Conservatorium (KC) concerten en dans te pro­grammeren, wil De Appel hetzelfde bedrag per jaar zelf genereren." In de toekomst, als dit plan een stevig fundament heeft, wil De Appel verder met het Zuiderstrandtheater optrekken.

Voor wethouder Joris Wijsmuller (HSP,cultuur) staat de deur nog op een kier. Afgelopen maan­dag,tijdens de culturele talkshow Babel&Co in theater De Vaillant, liet hij weten het jammer te vinden als het definitief gedaan is met De Appel. Want: 'Den Haag is schatplichtig aan 45 jaar ver­nieuwend theater.' Dus: 'Als er eventueel meer geld beschikbaar komt voor cultuursubsidies, is De Appel een serieuze kandidaat.'

Nucleaire meltdown
De toespraak tijdens de hoorzitting van Geysen wasbezielden kende veel symboliek -'De Appel is inmiddels een loggeolietanker, moeilijk op koers te houden', 'een nucleaire meltdown' heeft plaatsgehad en 'vanuit het klein kunnen wij De Appel opnieuw opbouwen'.

Maar: "Alleen een bevlogen verhaal is te weinig,'' aldus Arjen Lakerveld (VVD) na afloop. Alleen als er een concreet plan op tafel ligt dat honderd procent deugt, is er misschien iets mogelijk."

D66 steunt De Appel. Raadslid Birgul Ozmen: "Alleen dan wel een Appel waarin geen verdeeld­heid heerst en dat een eenduidig plan heeft, wat dat betreft maakte De Appel het onsniet mak­kelijk. Gelukkig hield David een goed betoog en zit er meer lijn in het plan. Het moet allemaal concreet uitgewerkt worden. Wat dat betreft, is het jammer dat de tijdelijk zakelijk leider (Chris van Overbeke, red.) niet naast David zat; hij had meer inzicht in de financiële aspecten kunnen geven. De bal ligt bij De Appel. Maar ik heb er vertrouwen in. Ik kan mij niet voorstellen dat zoveel creativiteit verloren gaat. Daar gaan wij spijtvan krijgen. Maar goed: over dat scenario wil ik niet nadenken."

Inmiddels werkt De Appel aandeonderbou­wing van de 7,5ton eigen inkomsten. Volgens de woordvoerder van de toneelgroep moet eind deze week het concrete plan naar de raadsleden gaan.

Na de hoorzitting was David Geysen tevreden. "Ik ben blij dat ik heb kunnen tackelen dat er meerdere plannen zijn. Ik zag de raadsleden echt opengaan. Dat de wethouder een gesprek wil voeren, is hier wat mij betreft het bewijs van." Het gesprek tussen Geysen en Wijsmuller heeft nog niet plaatsgehad, maar staatv olgens De Ap­pel 'wel op de agenda'. Op 4 november neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Branoul
Tijdens de hoorzitting deed ook Bob Schwarze nadrukkelijk van zich spreken. Schwarze, naast Appel-acteur ook artistiek leider van Branoul, vecht voor het voortbestaan van het literair the­ater aan de Maliestraat. Schwarze vertelde da hij een investeerder heeft gevonden die voor vijf jaar de huur van Branoul dekt. Verder wil hij een zakelijk leider aanstellen. En een belofte had hij ook nog in petto: "Als wij een ton krijgen, zorg ik dat Guantanamo Bay volgend jaar dicht is.'' Arjen Lakerveld (VVD) ziet het helemaal zit­ ten."Ik wil er alles aan doen om het te behou­denvoor de stad. Dit is wat mij betreft een van de meest bijzondere theaterplekken van Den Haag, misschien wel van Nederland. Het heeft een heel eigen sfeer en een heel eigen program­mering."

Den Haag Centraal 29-09-2016

| Meer