Motel Detroit 2

Zie de mens

Drie delen

Zie de mens
  • Download als WORD document | als PDF

Nee, we hebben het niet over de Heilige Drie-eenheid maar over de structuur van de voorstelling. Al vrij snel werd in de voorbereidende gesprekken duidelijk dat regisseur Arie de Mol niet in de val wilde lopen om het leven van Jezus te gaan vertellen. In plaats van te focussen op de held van het Christendom verplaatsen we het accent van de vertelling naar de volgelingen.

Centrale vragen waar de voorstelling zich over wil buigen, zijn dan: Wat beweegt iemand om een persoon te volgen? Waarom wil men deel uitmaken van een beweging? Kunnen we een licht werpen op processen als radicalisering?

De grote lijnen van het verhaal van Jezus zijn algemeen bekend. De perspectieven die we zoeken en van waaruit Arie de Mol dit verhaal wil vertellen, is het perspectief van zijn directe omgeving: Maria (moeder van Jezus), Magdalena, Simon (die hij Petrus noemde), Judas etc. Van een groep die dicht bij Jezus staat.

Deze volgelingen zijn mensen op zoek naar zingeving en rechtvaardigheid.


Schrijver Erik-Ward Geerlings over de drie delen


Regisseur Arie de Mol, auteur Erik-Ward Geerlings en dramaturg Mart-Jan Zegers over Jezus en de Griekse tragedies

 

Deel 1
Mensen komen naar Johannes de Doper in de hoop op een beter leven. Voor de een betekent dit een betere visvangst, voor de ander vergeving van zonden en voor weer een ander de genezing van een ziekte. Rond Johannes de Doper vormt zich een groep die elkaar vindt in het geloof in de heilsboodschap van Johannes de Doper: verlossing na de onderdompeling. Wanneer Jezus bij de Doper verschijnt ontstaat er een geloofscrisis. Jezus vlucht weg in de woestijn. Wanneer hij terugkeert is Johannes terechtgesteld en bleven zijn volgelingen vertwijfeld achter.

 

Deel 2
De groep heeft zich nu rond Jezus geschaard, maar die verlangt van hen meer dan Johannes de Doper. Rituelen als de doop zijn niet voldoende zolang men zijn gedrag en denken niet ter discussie stelt. De groep volgelingen wordt groter en groter. Jezus is genezer en wonderdoener. De Joodse priesters onder leiding van Kajafas kijken met argusogen toe. Zij zien in Jezus een bedreiging van de goede orde. Er ontwikkelt zich een schaakspel met de Romeinse bezetter met als inzet de uitschakeling van Jezus. Maria probeert haar zoon te redden.

 

Deel 3
Jezus valt hetzelfde lot ten deel als Johannes de Doper. Hij wordt gearresteerd en terechtgesteld. De beweging blijft achter zonder leider. Is hun geloof standvastig genoeg? Wie gaat twijfelen aan zijn geloof? De Romeinen starten een meedogenloze vervolging. Wie de Jezusbeweging in leven wil houden staat voor de moeilijke vraag hoe je een dode leider in leven houdt. Hoe ver kan geloof een mens drijven? Tot welke offers is hij bereid?

| Meer