Motel Detroit 2

Zie de mens

Tijdlijn

Zie de mens
  • Download als WORD document | als PDF

Voor onze jaartelling:

64      Pompeius verovert Syrië - Syrië wordt een Romeinse provincie

63      Pompeius verovert Jeruzalem - de Joodse staat verliest zijn onafhankelijkheid: Judea wordt een vazalstaat van het Romeinse Rijk - de Joodse hogepriester Hyrcanus II (van de Israëlische stam de Makkabeeën) mag de Joodse vazalstaat onder Romeinse bezetting, besturen

62      Triomftocht van Pompeius in Rome met Joodse gevangenen

57      Eerste Joodse opstanden om de Joodse onafhankelijkheid te herstellen

55      Romeinen nemen de Joodse Tempelschat in beslag

48      Julius Caesar verslaat Pompeius - Pompeius wordt vermoord

44      Julius Caesar wordt vermoord

37      De Makkabeeën komen in opstand tegen de Romeinen en proberen het onafhankelijke Joodse koninkrijk te herstellen - de Romeinen vernietigen de macht van de Makkabeeën en stellen Herodes de Grote (die zich eerst tot Jood laat besnijden/bekeren) aan als koning van de Joden

31       Octavianus verslaat Antonius

30      Antonius en Cleopatra plegen zelfmoord

27      Octavianus wordt Keizer Augustus

4         Dood van Herodes de Grote leidt tot opstand en onrust in Judea

            Opstand van Judas de Galileeër - plundering van Sepphoris (administratieve hoofdstad van Judea) - gevolgd door bloeddorstige vergeldingsacties van de Romeinen: Sepphoris wordt met de grond gelijk gemaakt, alle inwoners worden als slaven verkocht

            Herodes Antipas (zoon van Herodes de Grote) wordt koning van Judea

 

Men schat in dat de geboorte van Jezus van Nazareth tussen 4 v.o.j. en 4 n.o.j. heeft plaats gevonden.

 

Na onze jaartelling:

6         Judea wordt een Romeinse provincie onder leiding van een procurator

10       Sepphoris werd naar Hellens model heropgebouwd en wordt de eerste hoofdstad van Herodes Antipas

14       In Rome komt Keizer Tiberius aan de macht

18       Jozef Kajafas wordt tot Hogepriester benoemd

20      Tiberias wordt tweede hoofdstad van Herodes Antipas

26      Pontius Pilatus wordt benoemd tot procurator in Jeruzalem

26-28 Begin van prediking van Johannes de Doper

29-30 Dood van Johannes de Doper

28-30 Begin van prediking van Jezus van Nazareth

30-33 Dood van Jezus van Nazareth

34      Stefanus gestenigd - eerste martelaar van de Christenen die door de apostelen was aangesteld om brood te verdelen onder de armen - werd door de Hogepriester en Saulus veroordeeld

34-37 Bekering van Saulus van Tarsus - hij wordt Paulus

36      De Romeinse gouverneur van Syrië, Lucius Vitellius, stuurt Pontius Pilatus naar Rome en ontslaat Kajafas als Hogepriester

36-40 Jacobus, broer van Jezus, wordt eerste bisschop van Jeruzalem

37      In Rome komt Keizer Caligula aan de macht

41       In Rome komt Keizer Claudius aan de macht

44      Opstand door Theudas, een volgeling van Paulus die zichzelf tot profeet verklaart en een opstand uitlokt

46      Opstand door de zonen van Judas de Galileeër

48      Paulus schrijft zijn eerste brief: 1 Thessalonicenzen

54      In Rome komt Keizer Nero aan de macht

56      Een Zeloot pleegt een moordaanslag op Jonathan, de Hogepriester van Jeruzalem en zoon van Annas

56      Paulus schrijft zijn laatste brief: Romeinen

62      Dood van Jacobus, broer van Jezus, door steniging nadat hij veroordeeld werd door de Hogepriester

64      Grote brand van Rome tijdens bewind van Keizer Nero, die de schuld van de brand aan de Christenen geeft - Christenvervolging

66      Dood van Paulus en Petrus in Rome, respectievelijk onthoofding (omdat Paulus een Romeins burger was) en kruisiging (met het hoofd omlaag), beiden op bevel van Keizer Nero

66      Joodse opstand in Jeruzalem

67-68 de Zeloten verdrijven de Romeinen - Jeruzalem is bevrijd

68      Keizer Nero pleegt zelfmoord

69      In Rome komt Keizer Vespasianus aan de macht

70      Romeinen heroveren Jeruzalem, verwoesten de Joodse tempel en deporteren iedereen die nog in leven is als slaaf

70-71 Marcus schrijft zijn evangelie

75      Lucas schrijft de Handelingen

79      In Rome komt Keizer Titus aan de macht

90-100 Mattheus en Lucas schrijven hun evangelie

100-120 Johannes schrijft zijn evangelie

117    Het Romeinse Rijk is op zijn grootst

| Meer