Cape Fear 2

Bacchanten

Mythe et tragédie en Grèce ancienne

Mythes et tragdiesdoor Jean-Pierre Vernant en Pierre Vidal-Naquet

In 1972 publiceren Vernant en Naquet zes studies die ze bundelen in één uitgave. In deze studies onderwerpen ze antieke teksten aan een structurele analyse. Ze richten hun aandacht hierbij op de literaire intenties van de tekst en een sociologische ontleding van de thema's. De tragedie wordt er bestudeerd als een sociaal en esthetisch fenomeen.

‘Le drame porte sur la scène une ancienne légende de héros. Ce monde légendaire constitue pour la cité son passé - un passé assez lointain pour qu'entre les traditions mythiques qu'il incarne et les formes nouvelles de pensée juridique et politique, les contrastes se dessinent clairement, mais assez proche pour que les conflits de valeur soient encore douloureusement ressentis et que la confrontation ne cesse pas de s'exercer.' (pagina 25)

(Het drama brengt de oude legende van een held op het toneel - een legende uit een ver verleden, ver genoeg zodat de mythologische tradities die ze belichamen en de nieuwe juridische en politieke denkwijzen, duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, maar toch nog voldoende dichtbij zodat de waarden conflicten nog pijnlijk voelbaar zijn en een confrontatie tussen die waarden zich aan het publiek opdringt.' E.v.)

Jean-Pierre Vernant en Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Librairie Maspero, 1972, ISBN 2707105503
| Meer