Zeezicht 3
De storm

Ik doe deze zes regels in mijn fles voor de zee
met de geheime bedoeling dat op een dag
zij aanspoelt op een haast verlaten strand
een kind haar vindt en openmaakt
en er in plaats van dichtregels steentjes uithaalt
en scheepsbeschuit en vuurpijlen en schelpen

Mario Benedetti, vert: Karthinka van Dorp


volgende: Herman Gorter: Het strand was stil en bleek
| Meer