Motel Detroit 1
De storm

Achtergrond De storm - seizoen 2005/2006/2007 Miranda en het probleem van het uithuwelijken

De Tweede Kamer wil uithuwelijken strafbaar stellen. Het is een wetsvoorstel dat door alle partijen wordt gesteund. Het voorstel ontstond naar aanleiding van een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). In het rapport Tot het huwelijk gedwongen schrijft de commissie: 'Gedwongen huwelijken zijn verwerpelijk en in strijd met fundamentele mensenrechten. De overheid dient daarom maatregelen te nemen tegen gedwongen huwelijken en slachtoffers te beschermen.' Duitsland, Zwitserland en Groot Brittannië werken inmiddels aan het strafbaar stellen van het uithuwelijken.Volgens de ACVZ vinden gedwongen huwelijken vooral plaats in de Marokkaanse, Turkse en Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap. (Metro, 13 september 2006)

Steeds meer vrouwen die het slachtoffer waren van de traditie van het uithuwelijken doen hun verhaal. In veel gevallen nemen ze een schuilnaam aan uit angst voor represailles.
(Alain Pringels)

Verder lezen - zie dramaturgische achtergrondinformatie

| Meer