Zeezicht 1
De storm

Achtergrond De storm - seizoen 2005/2006/2007 Over de storm

De storm werd waarschijnlijk geschreven in 1610-1611 en werd voor het eerst door The Kings Men opgevoerd in de herfst van 1611. Tijdens de winter van 1612-1613 werd het stuk opnieuw opgevoerd naar aanleiding van de huwelijksfestiviteiten van Elizabeth, de dochter van Koning James.

De plot is origineel, ook al is het verhaal geïnspireerd op reisliteratuur. De Renaissance is de tijd van de grote ontdekkingsreizen. Vooral de verhalen van een vloot die ter hoogte van de Bermuda eilanden schipbreuk lijdt en waarvan de bemanning op miraculeuze manier wordt gered, waren inspiratie voor De storm. Het Britse koloniale 'project' lijkt de achtergrond te vormen voor dit stuk.

Ook het essay Over de kannibalen van Montaigne heeft een rol gespeeld. Shakespeare demonstreert in De storm een optimale flexibiliteit en beweeglijkheid. The Kings Men speelden tijdens de zomermaanden in het Globe theater in de openlucht. Dit theater had een capaciteit van maximaal 3.000 toeschouwers. In de winter speelden ze binnenhuis in het kleinere Blackfriars, waar ze voor een aristocratisch publiek speelden. De belangrijkste dramatische effecten speelden zich in de verbeelding van de toeschouwers af. Het is verleidelijk om De storm als het afscheid van Shakespeare te zien. Het feit dat Prospero zijn magische kracht opgeeft wordt als symbool hiervan gezien. Toch lijken dit eerder romantische interpretaties dan feitelijkheden. Het is bekend dat Shakespeare later nog aan minstens twee stukken heeft meegeschreven, Two Noble Kingsmen en Henry VIII, die hij samen met John Fletcher schreef. (Alain Pringels)

Verder lezen - zie dramaturgische achtergrondinformatie

| Meer