Cape Fear 1
Voor het pensioen

Appel en Wereld 2005/2006 Voor het pensioen Over extreem rechts

Over extreem rechts

Gie Van Den Berghe bespreekt Mein Kampf, waarvan hij de uitgangspunten 'irrationeel en waanzinnig' noemt. Hitler ziet de geschiedenis als een rassenstrijd. Het Arische ras (dat bovenaan de ontwikkelingspiramide staat) wordt bedreigd door het laagste (Joodse) ras. Het Joodse ras werkt parasiterend op de andere rassen aan een weg die hen naar de wereldheerschappij moet voeren. Het Marxisme is één van hun sterkste wapens in deze strijd. Daarnaast bederven ze het bloed van zuivere rassen zodat ze die rassen aan hen kunnen onderwerpen. Bloedvermenging maakt sterke rassen zwak. Van Den Berghe wijst erop dat de Holocaust of de vernietiging van het joodse volk, die Endlösung, niet expliciet in Mein Kampf wordt aangekondigd, maar dat 'de genocide wel in aanleg aanwezig' is! 'Hardnekkige geruchten willen dat ook de jodenmoord expliciet wordt aangekondigd in Mein Kampf, maar dat is onjuist. Zij het dat de genocide wel in aanleg aanwezig is. Wie medemensen ontmenselijkt, zet het licht op groen voor onmenselijkheid en onmenselijke daden. Niemand kon er omheen dat, mocht Hitler aan de macht komen, hij alles in het werk zou stellen om de Joden kwijt te raken. Door emigratie, verbanning, deportatie naar onherbergzame gebieden, het maakte hem niet uit, zolang hij ze maar kwijt was. Mocht dat niet lukken, dan was, gezien zijn fanatieke ideologie, de kans bijzonder groot dat hij Joden en andere zogenaamde Untermenschen fysiek zou laten elimineren (Gie Van Den Berghe, Sein Kampf, Standaard der Letteren, 17 april 2003, blz 12). 'Wanneer ik propagandamateriaal in handen krijg van extreemrechtse politieke partijen kan ik mij nooit van de indruk ontdoen dat hun programmapunten, 'in aanleg', aansporingen bevatten tot onmenselijkheid, die kunnen uitmonden in genocide.' Elke extreme, fundamentalistische ideologie of extreem politieke stelling, draagt die potentie in zich. Schuilt hierin niet de grootste bedreiging voor de democratie? Is het niet onze opdracht om onze kinderen te leren om dergelijke teksten op hun gevaren en hun leugenachtigheid in te schatten?

Verder lezen - zie dramaturgische achtergrondinformatie

| Meer