En verder...

Decor en kostuums

Regisseur Arie de Mol en Theo Tienhooven (decor- en kostuumontwerper) kunnen terugkijken op een jarenlange samenwerking,
Theo heeft nog niet eerder meegewerkt aan een productie van Toneelgroep De Appel.


Ontwerper Theo Tienhooven over het decorontwerp.

Het ontwerpontwerp 1

ontwerp 2

| Meer