En verder...

Chinese sekte 'Eastern Lightning'

In China bestaat er een sekte die ‘Eastern Lightning' wordt genoemd. Deze sekte heeft als uitgangspunt dat Jezus Christus gereïncarneerd is en als Chinese vrouw is teruggekeerd op aarde onder de naam ‘Lightning Deng'. De sekte probeert op gruwelijke wijze de plattelandsbevolking van China te bekeren. Eastern Lightning (EL) infiltreert in de huiskerken van China (echte kerken zijn verboden) en mengt zich zo ongemerkt in de gemeenschap. Door middel van chantage en dreigementen worden mensen gedwongen om lid te worden. In 2002 ontvoerde de sekte 34 bestuursleden van een ondergronds christelijk netwerk, het Chinese Gospel Genootschap. Ze werden twee maanden vastgehouden. Toen het een slachtoffer gelukt was te ontsnappen en de politie te waarschuwen, verdwenen alle sekteleden op mysterieuze wijze.

De communistische partij (CPC) is in een heftige strijd met de sekte verwikkeld. Volgens Eastern Lightning is de CPC een incarnatie van de duivel. De groeiende macht van de CPC zou een teken zijn voor de naderende ondergang van de wereld. EL werd in de jaren negentig opgericht door Zhao Weishan. Hij ontmoette een vrouw die een boek had uitgebracht met het christelijke verhaal, maar dan met Chinese termen. Deze vrouw noemde zich Lightning Deng. Zhao zag in haar een gereïncarneerde Christus, trouwde met haar en richtte voor haar een spirituele groep op. Zhao en zijn vrouw schijnen nu te verblijven in New York om religieuze vervolging te ontlopen. China doet er namelijk alles aan om controle te houden over religie. Religieuze leiders die zich niet laten registreren worden naar een strafkamp gestuurd voor ‘heropvoeding'.

Er is veel opstand tegen EL, hieronder valt bijvoorbeeld de website 'China for Jesus'. Op de website staat dat volgelingen van EL leugens omarmen en misleiding zien als de wijsheid van God. Volgens de site wil de sekte dat leden hun familiebanden en huwelijken verbreken "omdat het de tijd is van het koninkrijk van de Heer". De sekte belooft aan hun leden nieuwe echtgenoten als ze trouw de lessen leren. Als iemand de sekte wil verlaten wordt hun familie bedreigd. Leden worden gedwongen om de opdrachten uit te voeren die de sekte hen geeft. Sommige mannen en vrouwen moeten anderen verleiden lid te worden door middel van seks. Veel leden hebben als gevolg hiervan ziektes als syfilis en aids. De sekte is geheim, rigide en heeft een duidelijke hiërarchie. Met de woorden van de vrouwelijke Christus als hun hoogste autoriteit en met restricties in de vorm van strenge regels, bevelen en controles, zijn de leden absoluut onderdanig aan hun 'Powerful One', Zhao Weishan. Het doel van de sekte is om de kerk te vernietigen, de Chinese regering om ver te gooien en de wereld te onderwerpen aan de vrouwelijke Christus.

China for Jesus: 'The EL followers are like gangsters and terrorists. Theirs is an evil collage of deception, immorality, terrorist violence, murder, and control through using drugs. They try to murder all who betray them. Many people have been injured, maimed, disabled and murdered in Mainland China. This has created severe harm to our society and brought great threat to people's lives and safety. This has also caused serious panic and damage to the house churches in China as a whole. This cult ignores the state law, treats human life as worthless, and looks upon the maiming and disabling of human bodies as being fun games. They are truly guilty of terrible sins and crimes.'

In het buitenland werkt de sekte aan positieve pr. Er worden kantoren geopend en er is een nieuwe website. Op de website, http://www.holyspiritspeaks.org/, staat een uitgebreide geschiedenis van het ontstaan van de kerk. Ook is er een pagina waar vragen gesteld kunnen worden. De kerk werkt aan een goed imago in de hoop dat zij nog meer mensen kunnen bekeren. In een bepaald opzicht voert Eastern Lightning een revolutie tegen een regering die net zo duister is als zij zelf. Dit kan echter hun daden niet goedpraten, het maakt de kwestie alleen maar moeilijker.

Mascha van Rhee
stagiaire dramaturgie

| Meer