De Appel vecht terug

ook in de media en op straat

Dinsdag 1 december 2015 was het zover, de Haagse kunstinstellingen leverden hun plannen voor de komende vier jaar in bij de gemeente. Voor De Appel is een nieuwe periode aangebroken. De nieuwe directie Arie de Mol (artistiek) en Fred van de Schilde (zakelijk) beoogt zowel de eigenheid en kwaliteit van het gezelschap voort te zetten als ook een belangrijke vernieuwing aan te brengen, die gepaard gaat met een forse uitbreiding van activiteiten.

Subsidieaanvraag Toneelgroep De Appel 2017-2020 - lees PDF

Begin april stuurde de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 haar pre-advies en bood ons de mogelijkheid op feitelijke onjuistheden te reageren voor het definitieve advies werd uitgebracht. Op woensdag 13 april 2016 stuurde De Appel haar reactie op het conceptadvies van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Samenvatting reactie Toneelgroep De Appel op het pre-advies - lees PDF

Op vrijdag 29 april 2016 is het advies van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 aan wethouder cultuur Joris Wijsmuller aangeboden, met daarin een vernietigend advies voor Toneelgroep De Appel (pagina 33).

Woensdag 29 juni presenteerde wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) zijn beleidsplan Kunst en Cultuur. Hij neemt wat betreft De Appel het negatieve advies van de adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 volledig over. Dit betekent - als de gemeenteraad eind oktober het beleidsplan van de wethouder overneemt - dat het gezelschap vanaf 1 januari 2017 haar subsidie kwijt raakt. Maar.... De Appel vecht terug!

Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 over Toneelgroep De Appel - lees PDF
(het hele advies kunt u hier vinden)

Onze reactie op het advies: voortbestaan Toneelgroep De Appel bedreigd

Op vrijdag 29 april heeft de adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Den Haag 2017-2020 haar advies overhandigd aan cultuurwethouder Joris Wijsmuller. Daarin wordt voorgesteld om de aanvraag van Toneelgroep De Appel niet te honoreren. Het gezelschap heeft de beoordeling met stijgende verbijstering gelezen. We herkennen onszelf totaal niet in de negatieve kwalificatie van ons huidige gezelschap en onze plannen voor de toekomst. De toon is op alle fronten zó afwijzend, dat het vragen oproept.

Het is opvallend en treurig dat de commissie geen enkele consideratie toont met het feit dat het gezelschap zich momenteel in een fase van transitie naar een nieuw beleid met een nieuwe artistiek leider bevindt.
Het waarom van de aversie jegens ons toekomstig beleid ontgaat ons geheel. De commissie stelt dat onze plannen niet zullen gaan werken, maar brengt hiervoor geen enkel goed onderbouwd argument aan. De tekst wemelt verder van de onjuistheden, veronderstellingen en persoonlijke meningen.
Onze aanvraag voldoet werkelijk aan alle eisen en criteria, niet omdat we ze braaf hebben ingewilligd, maar omdat alles besloten ligt in onze plannen.
De race is echter nog niet gelopen, want uiteindelijk beslist de gemeente Den Haag over de toekenning van subsidies en niet de commissie. Op 1 juli presenteert de wethouder zijn Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, na de zomer wordt dit plan behandeld door de gemeenteraad.
Uiteraard wil Toneelgroep De Appel u ook in de toekomst blijven verrassen met fantasievolle en ontroerende voorstellingen, vanuit een grote betrokkenheid met de stad en de samenleving.

Wat kunt u als bezoeker en liefhebber van De Appel doen?

Teken de petitie
Teken hier en stimuleer ook de mensen in uw directe omgeving om dit te doen.

Kom massaal naar Hamlet
Zo laat u uw waardering voor De Appel het beste zien. Mobiliseer ook al uw vrienden, buren, collega’s en kennissen om te komen. Het sterkste wapen voor een theatergezelschap is volle zalen.

Bent u lid van een politieke partij?
Stel dan voor dat uw partij zich sterk maakt om het voortbestaan van De Appel te garanderen.

Nog meer acties
Volg ons op Facebook en Twitter voor alle acties die de komende tijd gaan volgen, want ook daarvoor hebben we uw hulp hard nodig!

Met elkaar moet het lukken om dit unieke gezelschap met het unieke Appeltheater te behouden voor de stad én het land!

Vecht mee!

Teken de petitie, geef uw reactie en kom naar Hamlet

| Meer