Zeezicht 2

Bagdad Café en Liquid Town

Over ‘the Blues' van Bagdad Café

In gesprek met componist Carl Beukman 

Saskia Mees, regisseur van Bagdad Café, wil van de film een muziektheatervoorstelling maken; wat moet ik me daarbij voorstellen?

‘Uitgangspunt in de muziek is de blues. Dat is de muziek van Brenda, eigenaresse van het Bagdad Café. Tegenover de blues willen we een totaal ander genre plaatsen; het Duitse chanson à la Hildegard Knef. Dat is dan weer de muziek van de Duitse vrouw die onderdak zoekt in het Bagdad Café. In de eerste fase werkt de Duitse chanson als een fremdkörper. Een vreemde invloed die Bagdad Café binnenkomt. Gaandeweg willen we proberen in hoeverre de blues geïnfecteerd kan worden met de Duitse chanson. Hoe kunnen we die twee genres bij elkaar laten komen? Dat is meteen ook het thema van de film en van de voorstelling. Hoe vinden totaal verschillende mensen elkaar?'

Hoe gaan jullie te werk?

‘Momenteel zijn we volop aan het experimenteren met liedjes. De acteurs samen met mij en Frank van Bommel. Frank is pianist en improvisator (hij speelt ook de pianist in Bagdad Café). We hebben eerder bij Toneelgroep De Appel samen gewerkt in de voorstelling De Lady Macbeth uit het district Mtsensk (1998-1999) van Carol Linssen.'

| Meer