Zie De Appel Buiten

Lear

affiche Lear - ontwerp Aus Greidanus Acteur Hubert Fermin maakt samen met regisseur Çanci Geraedts deze solovoorstelling naar Shakespeare's tragedie King Lear. Een oude koning die zijn greep verliest op de macht en het leven. Hij probeert dwars tegen alle tegenslagen in zo vrolijk als een nar te blijven. Een lege ruimte, één acteur en Lear.

Met de kracht van de verbeelding en slechts enkele rekwisieten ontstaat een Shakespeariaanse wereld waarin licht en duister, goed en kwaad, naadloos door elkaar lopen.

Lear
naar
William Shakespeare
vertaling/bewerking/spel
Hubert Fermin
regie Çanci Geraedts - regisseerde in het seizoen 2000/2001 bij De Appel de succesvolle locatievoorstelling Trojaanse Vrouwen.
speelperiode 14 november t/m 28 december 2008

Synopsis King Lear

King Lear van Shakespeare is een tragisch verhaal over koning Lear, die besluit zijn kroon af te staan en zijn land te verdelen onder zijn drie dochters. Hij vraagt ze te omschrijven hoeveel ze van hem houden. Goneril en Regan vleien hem. Cordelia, de jongste dochter en haar vaders lieveling, weigert echter in vleierijen te vervallen. De koning is woedend en zorgt ervoor dat Cordelia trouwt met de koning van Frankrijk, zodat ze het land zal verlaten en hij haar niet meer hoeft te zien.

Al gauw blijkt echter dat Goneril en Regan helemaal niet zoveel van hun vader houden als ze hem hebben willen doen geloven. Gedesillusioneerd en teleurgesteld in zijn dochters drijft Lear langzaam af naar een waanzinnige toestand, die zijn hoogtepunt bereikt tijdens een storm.

Ondertussen speelt zich nog een ander drama af. Edmund, de onwettige zoon van de graaf van Gloucester, beraamt een plan om zijn halfbroer Edgar en hun vader te verraden. Edgar wordt door toedoen van zijn broer verbannen en hun vader wordt de ogen uitgestoken door Regan en haar man, omdat Gloucester voor hen had willen verzwijgen dat Cordelia op de hoogte was van de toestand van Lear, en de Franse troepen erop uit heeft gestuurd om hem en zijn koninkrijk te redden.

Lear, die op dit moment helemaal is doorgedraaid, wordt gevonden door Cordelia's mannen en bij haar gebracht. Als hij uit zijn slaap ontwaakt, herkent hij zijn jongste dochter en lijkt hij weer bij zinnen te zijn gekomen. Hij is getransformeerd van een ijdele en trotste koning in een liefdevolle en zorgeloze vader. Helaas is het verhaal hiermee nog niet ten einde...

Lear en Cordelia worden tijdens de strijd door Edmund gevangen genomen, en Edmund geeft een officier de opdracht Cordelia te verhangen en Lear te vermoorden. Edgar arriveert en vecht met zijn broer, die uiteindelijk zijn verraad bekent. Goneril vergiftigt haar zuster Regan om zichzelf vervolgens ook van het leven te beroven. Dan komt Lear op met de dode Cordelia in zijn armen, en hij vertelt dat hij de officier die haar verhangen heeft, heeft gedood. Edmund sterft uiteindelijk aan zijn verwondingen, en ook Lear sterft, uit verdriet om Cordelia's dood.

Leonie Blom
stagiaire dramaturgie Toneelgroep de Appel

| Meer