Cape Fear 3
Beroerd

Introductie Beroerd - seizoen 2002/2003/2004

Beroerd - de voorstelling

Sacha BulthuisDe Appel biedt - bijna sinds haar oprichting (1972) - onderdak aan een unieke actrice: Sacha Bulthuis. Als geen ander weet zij de waanzin en de chaos van het moderne leven gestalte te geven.

Bij het schrijven heeft de auteur Gerardjan Rijnders zich niet alleen door de actrice, maar ook door de locatie laten inspireren: museum Beelden aan Zee. Zoals op zijn beurt ook voor de samenstelling van de tentoonstelling De mannen van Gerardjan Rijnders de inhoud van het stuk richtinggevend is geweest.

Met de door Gerardjan Rijnders, speciaal voor haar geschreven tekst Beroerd gaat dan ook een lang gekoesterde wens van zowel Sacha Bulthuis als van De Appel in vervulling.

Beroerd - de tentoonstelling

De mannen van Gerardjan Rijnders - de tentoonstelling, t/m 11 mei 2003

affiche beelden aan zeeMuseum Beelden aan Zee en De Appel hebben elkaar gevonden in een uitzonderlijk project. Een centrale rol heeft auteur/regisseur Gerardjan Rijnders. Museum Beelden aan Zee vroeg hem als gastconservator een tentoonstelling van sculpturen uit de vaste collectie samen te stellen. Hoewel het voor het eerst is dat Rijnders een tentoonstelling samenstelt, is het geen wonderlijk verzoek. Theatermaker Erik Vos stelde eerder in opdracht van het museum een tentoonstelling samen. Vandaar dat misschien wel verwacht mocht worden dat het museum Gerardjan Rijnders vroeg.

De theatermaker die zich de laatste dertig jaar als de meest markante binnen het Nederlands toneel heeft doen gelden. Zowel als auteur, in incidentele gevallen als acteur, maar vooral als regisseur en artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam heeft hij, qua thema's en gehanteerde theatervormen, blijk gegeven van een intrigerende veelzijdigheid. Geen auteur, geen stuk dat hij lijkt te schuwen. Tegelijk zijn er, in retrospectief geplaatst, heldere thematische lijnen te trekken, die diepte, scherpte, kortom een heldere profilering opleveren van de toneelkunstenaar Rijnders.

 

Voor de tentoonstelling heeft Rijnders gekozen voor sculpturen, beelden van uitsluitend mannen. Dit keuzecriterium heeft inhoudelijk direct te maken met het stuk waarvoor de tentoonstelling de concrete locatie vormt. Daarnaast - in de uiteindelijke tentoonstelling een niet te negeren element - heeft Gerardjan Rijnders, bijgestaan door vormgever Marc Warning ervoor gekozen alle beelden liggend te exposeren. Uiteraard worden, uit respect voor de beelden en de makers ervan, de kunstwerken liefdevol en vakkundig ondersteund. Door de beelden vanuit een heel andere blikrichting te beschouwen, dan de maker voor ogen stond, anders dan wij zelf ook gewend zijn naar bepaalde werken te kijken, wordt de toeschouwer gedwongen tot een andere waarneming.

concept Gerardjan Rijnders (gastconservator) en Marc Warning
organisatie Jan Teeuwisse en Dick van Broekhuizen
productie Karel Jongtien

toelichting tentoonstelling door Jan Teeuwisse
artistiek directeur museum Beelden aan Zee

En verder...

| Meer