Zeezicht 2

Activiteiten op school of in het Appeltheater

Zie de mensEducatief aanbod Zie de mens

In de marathonvoorstelling Zie de mens (drieluik inclusief diner + dessert) komen belangrijke thema's en vraagstukken aan bod. Uitgangspunt is Jezus van Nazareth, de mens achter de mythe, zijn leven, de mensen om hem heen; zijn ouders, geliefden en volgelingen. Zijn leer en passie en hoe daar op gereageerd werd in zijn nabije omgeving. Maar ook de morele dilemma's en de koppeling naar onze huidige samenleving.

Waarom trekt de zoon van een timmerman met een aantal volgelingen van dorp naar dorp? Waarom verzet hij zich geweldloos tegen taboes opgelegd door de Joodse priesterkaste en de Romeinse bezetter? Wat beweegt mensen om zo iemand te volgen? Is het de liefde en geweldloosheid die Jezus predikte? Kan zo iemand door God gestuurd zijn? Wat was het belang voor de Joodse priesterkaste en de Romeinen om Jezus te doden? Waarom werd deze executie een offer dat nog eeuwenlang nazindert?

De Appel buigt zich in deze voorstelling niet over geloofskwesties, maar over de invloed van geloof op het menselijk leven. Moet niet ieder mens in iets geloven om mens te kunnen zijn: liefde, God, kunst, rechtvaardigheid, arbeid, gelijkheid?

Naast het bestaande educatieve aanbod en een toegankelijke digitale lesbrief, bieden wij u en uw leerlingen twee bijeenkomsten bij Zie de mens aan:

Inleiding op de voorstelling
Met behulp van een Prezi presentatie bereiden we het bezoek aan de voorstelling voor. Aan de hand van open vragen over thema's die terug komen in Zie de mens gaan we met elkaar in gesprek.

Nagesprek
Na het zien van Zie de mens gaan we het gesprek nogmaals aan. We inventariseren eerst welke gespreksonderwerpen en vragen er leven.

Wat kan Toneelgroep De Appel u bieden?

  • Workshops en projecten op maat

  • Rondleiding door het Appeltheater en een kijkje achter de schermen  • Introductie op de voorstelling
    Er wordt een presentatie gegeven over hoe de voorstelling tot stand is gekomen.
    Over de inhoud van het stuk, het decor, de techniek, kostuums, regisseur, acteurs en het voorstellingsbezoek.

  • Workshop scènes spelen uit Zie de mens onder begeleiding van theaterdocenten of Appelacteurs

  • Scholen Spelen Zie de mens - lees verder...
| Meer