Cape Fear 3
De onverstandigen sterven uit

Inhoud De onverstandigen sterven uit - seizoen 2000/2001

affiche De onverstandigen sterven uitTevergeefs probeert de machtige en succesvolle ondernemer Quitt uit het keurslijf te breken dat maatschappij en milieu hem opleggen. Vaag is er de notie dat er ooit iets anders was dan aandelen, geld, macht en bedrijfsovernames, zijn er schimmen van herinneringen aan zee, aarde, bloesem, donder.

De identiteitscrisis leidt tot tal van even tragische als hilarische gevolgen. Ze vormen echter geen handicap om het kapitalistisch spel harder dan ooit te spelen. Via kartelafspraken over productie en prijzen met vier andere ondernemers wordt eerst de onderlinge concurrentie afgeschaft. Met als direct gevolg de ondergang van alle kleine concurrenten. Vervolgens blijkt Quitt zich aan geen van de gemaakte afspraken te hebben gehouden. Met als gevolg: het doodconcurreren van de aanvankelijke partners en tot verviervoudiging van het eigen marktaandeel.

En verder...

| Meer