Motel Detroit 1

Herakles

deel 1: Alkmene

Logo Herakles

Korte inhoud

Herakles aan het einde van zijn leven. Net voordat hij een god wordt op de Olympos lijdt hij aan hevige pijnen. De sterfelijke helft van zijn lichaam verteert door een brandend gif. Herakles wil sterven, hij maakt zijn eigen brandstapel. Alleen Philoktetes is moedig genoeg om de brandstapel aan te steken. Zeus daalt neer op aarde en neemt zijn brandende zoon mee naar de Olympos. Het einde van een lange geschiedenis vol heldendaden, lijken, vernederingen en vrouwen. Een rusteloos zoeken naar de zin van zijn bestaan. Het leven van Herakles begint in de buik van een sterfelijke vrouw; Alkmene, geëerd om haar schoonheid en trouw. Uitverkoren door Zeus om zijn zoon op de wereld te zetten.

Herakles is een halfgod en een bastaard. Hij is een zoon van Zeus. Een godenzoon. Opgeroeid bij een vader die zijn echte vader niet is. Zeus heeft grootse plannen met hem. Maar het duurt een mensenleven voordat Herakles beseft welke bovenmenselijke taak er op zijn schouders rust. Ondertussen verricht hij heldendaad na heldendaad en wordt hem het leven zuur gemaakt door Hera, de vrouw van Zeus. Zij is jaloers en wil de bastaardzoon van haar man vernietigen. Het noodlot slaat toe... Op het moment dat het geluk Herakles toelacht: hij is getrouwd met Megara (prinses van Thebe), ze hebben samen prachtige zonen, de kroonprinsen van Thebe. Hera maakt Herakles waanzinnig. In razernij vermoordt Herakles zijn kinderen... Het orakel van Delphi is onverbiddelijk: Herakles wordt verbannen en verplicht tien jaar lang als slaaf, in dienst van de kreupele en zwakke koning Eurystheus, te werken.

| Meer